Pôsobenie

Väčšina našich súčasných zákazníkov je z regiónov okresov Poprad, Vysoké Tatry, Kežmarok a Stará Ľubovňa.
Naše služby sú využívané formou pravidelných dlhodobých zákaziek, ako aj formou jednorázových aktivít.
Prevahu v objeme využívania našich služieb majú pravidelné dlhodobé zákazky.

U súčasných zákazníkov realizujeme čistiaci a upratovací servis a DDD v :
– administratívnych budovách, bankách
– kancelárskych priestoroch úradov štátnych, či súkromných firiem a organizácií,
– prevádzkach priemyselných výrobných podnikov – výrobné haly, skladové a manipulačné priestory a pod.,
– prevádzkach potravinárskych firiem,
– obchodných centrách – predajné aj skladové priestory,
– zdravotníckych zariadeniach – ordinácie, spoločné priestory, sanita

mapa
slider_tatry