Kto sme

Obchodný názov našej firmy je CHEMEKO, spol. s r.o.
so sídlom v podtatranskom meste Svit.

Sme firma poskytujúca široký sortiment služieb v oblasti čistenia, upratovania a DDD (dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia).
V obchodnom registri SR sme zaregistrovaní oddiel: Sro, vložka č. 2464/P.

Na trhu pôsobíme od roku 1995.
Počas tohto nie krátkeho pôsobenia sme nadobudli bohaté praktické skúsenosti v rôznorodom, často veľmi špecifickom prostredí našich zákazníkov. Samozrejme, že ani teoretická rovina u nás nestojí bokom. Sledujeme vývoj čistiacich prostriedkov a technológií čistenia, a všetko, čo spĺňa naše predstavy o úžitkovosti, kvalite a efektivite, nasadzujeme priebežne do praxe. Vhodným skĺbením praktických skúseností, nových technológií, kvalitného riadenia a seriózneho personálneho potenciálu ponúkame našim zákazníkom široký sortiment vysokokvalitných služieb.

Sme držitelia certifikátov:
– ISO 9001   – Systém manažérstva kvality
– ISO 14001 – Systém enviromentálneho manažérstva

certifikaty

Ponuka našich služieb v skratke :

 • Systém PURAQLEEN – čistenie (aj výškové) fasádnych obkladov rôznych materálov, solárnych panelov, reklám, okenných rámov, presklených objektov, dopravného značenia, informačných tabúľ,ťažko prístupných miest, a pod.
 • Pravidelné upratovanie a čistenie administratívnych, sociálnych, výrobných priestorov a domácností
 • Jednorázové (radikálne, špeciálne) čistenie a upratovanie administratívnych, sociálnych, výrobných priestorov a domácností
 • Hĺbkové čistenie kobercov a čalúneného nábytku extrakčným spôsobom
 • Čistenie kobercov suchou metódou
 • Umývanie okien a presklených plôch z podlahy, z rebríka alebo za použitia horolezeckej techniky
 • Strojové, prípadne ručné drhnutie podláh
 • Ošetrenie podláh polymérnymi voskami
 • Strojové umývanie podláh (veľké plochy)
 • Komplexné čistenie výrobných hál a strojného zariadenia (stropné priestory, svetlíky, osvetľovacie telesá, technologické rozvody, žeriavové dráhy, vzduchotechnika, bočné steny apod.)
 • Čistiace a maliarske práce vo výškach
 • Kosenie trávnatých plôch; strihanie živých plotov a okrasných kríkov
 • Monitoring výskytu škodlivých živočíchov, hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi, vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie a vedenie príslušnej evidencie
 • Predaj a distribúcia čistiacich prostriedkov